UNITOP s.r.o.

Unitop, spol. s r.o.

Nábrežie Ľ. Štúra 1159/24

965 18 Bošany

Slovakia

tel./fax: +421 38 7487 204

tel.: +421 38 7487 292

e-mail: unitop@unitop.sk

web: www.unitop.sk